กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ Ver 4.0v4.0

สถิติการลงทะเบียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม

ครูทั้งหมด 123 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 0 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 123 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 3643 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 3020 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 623 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร V4.0

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์