กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ v4.0

สถิติการลงทะเบียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม

ครูทั้งหมด 132 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 0 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 132 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 3508 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 3338 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 170 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร V4.0

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์