กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ v4.0

สถิติการลงทะเบียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม

ครูทั้งหมด 165 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 0 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 165 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 2355 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 2248 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 107 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร V4.0

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์