กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ v2.59

สถิติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูทั้งหมด 140 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 0 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 140 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 2133 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 1812 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 321 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.01

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์