กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ Ver 4.0v4.0

สถิติการลงทะเบียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม

ครูทั้งหมด 117 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 0 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 117 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 3577 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 3201 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 376 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร V4.0

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์