กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ Ver 4.0v4.0

สถิติการลงทะเบียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม

ครูทั้งหมด 111 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 0 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 111 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 3554 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 3090 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 464 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร V4.0

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์