กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ Ver 4.0v4.0

สถิติการลงทะเบียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม

ครูทั้งหมด 113 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 0 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 113 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 3558 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 3216 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 342 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร V4.0

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์