กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ v3.0

สถิติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูทั้งหมด 172 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 1 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 171 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 3273 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 3242 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 31 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.0

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์