กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ v2.59

สถิติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูทั้งหมด 139 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 1 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 138 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 3217 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 3190 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 27 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.01

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์