กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ v2.59

ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูทั้งหมด 156 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 1 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 155 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 2863 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 2569 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 294 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.01

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์