กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ v2.59


เปิดให้นักเรียนสมัครและลงทะเบียน
วันที่ 13-24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูทั้งหมด 157 คน
กิจกรรมที่ ครูไม่ได้ลงทะเบียน 1 กิจกรรม
ลงทะเบียนกิจกรรมแล้ว 156 กิจกรรม
นักเรียนทั้งหมด 2925 คน
นักเรียนลงทะเบียนแล้ว 2628 คน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 297 คน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.01

@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์