ชื่อ - นามสกุล :นางวิลาวัณย์ พรหมโส
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :273 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
Telephone :0819546579
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :