[ K ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ประยุทธ เกชิต
ชื่อเล่น : 
เค
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/6/2521
อายุ : 
40
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Prayut5554@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
70 หมู่ 2
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ : 
39000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0638294117
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย