ภาพกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 19

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์