เอกสาร PISA จาก สสวท.

                     

                        สสวท.  ได้จัดทำเอกสาร “Focus ประเด็นจาก PISA” ซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อให้ข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดและฉบับล่าสุด ได้ที่ http://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/focus/

1. เอกสารรายงาน PISA

2. หนังสือตัวอย่างข้อสอบ PISA

3. Focus ประเด็นจาก PISA

4. แผ่นพับ

5. เอกสารประกอบงานแถลงข่าว PISA 2015


 

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์