ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนงเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รายละเอียดตามประกาศ
01

02

03

About จักรพงษ์ สมชารี