เริ่มแล้วงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

header_sm-nbp4……….เริ่มแล้วงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ระหว่างวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์