สำรวจข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

สำรวจข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

 ภาคเรียนที่…….2……..ปีการศึกษา…..2559……………กลุ่มสาระ…..ทุกกลุ่ม………………………….

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ลงข้อมูล รหัสวิชา….รายวิชา…ชม/ส/ก…ห้องที่สอน…รวมชั่วโมงการสอน….

 

คลิกเพื่อ => แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลัง

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์