ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เรื่อง
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559
ดูประกาศผล

About จักรพงษ์ สมชารี