ติดต่อเรา

http--upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-thumb-b-bf-Buapit2.jpg-350px-Buapit2-411x236

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

273/1 หมู่ 10  ต.ลำภู  

อ.เมืองหนองบัวลำภู

จ.หนองบัวลำภู 39000.

โทรศัพท์/โทรสาร 042312548

buapit@buapit.ac.th

About the Author